MRCluster Academy

 

OPLEIDINGSREEKS: MRCLUSTER-CURSUS METALEN

Datum: dinsdag 6 juni, 12 september, 3 oktober, 17 oktober, 7 november 2017
Plaats: Materials Research Cluster, Zwijnaarde
Organisatie: MRCluster-Academy


ORGANISATIE
De verschillende partners binnen de Materials Research Cluster (BIL, Clusta, CRM, Ocas, Sirris) willen met deze Academy de aanwezige kennis betreffende metalen tot bij de bedrijven brengen. De lesgevers zijn specialisten van de verschillende partnerorganisaties. Zij brengen de materie op een bevattelijke en praktijkgerichte manier.

VOOR WIE

Deze basiscursus is bestemd voor wie zijn/haar kennis van metalen wil verruimen of opfrissen. De deelnemers hebben na deze cursus een praktisch inzicht in hoe de eigen-schappen van staal, roestvast staal (ferro) en aluminium (non-ferro) zich verhouden, en begrijpen de invloed van enkele belangrijke nabewerkingen op die eigenschappen. Hiermee zal de cursist een beter begrip hebben van benamingen en termen in zijn contacten met leveran-ciers of klanten, en bij afwijkingen een inschatting kunnen maken van effecten op het product.

Module 1 (06/06/2017) Soorten staal en eigenschappen van staal (Clusta - CRM)

In deze module worden de verschillende soorten staal besproken. De relaties tussen chemische samenstelling, microstructuur, productieproces en de gebruikseigenschappen komen uitgebreid aan bod. Er wordt aangetoond hoe de verschillende staal-soorten zich tot elkaar verhouden. Ook alle begrippen die hieromtrent voorkomen op het staalcertificaat worden besproken. De cursist leert zijn toepassing te vertalen naar de gewenste eigenschappen om op die manier zijn staalkeuze gefundeerd te maken. Gedurende de sessie worden zoveel als mogelijk de beproevingsmethodes van de chemische eigenschappen en de mechanische eigenschappen (trekproef, kerfslagproef) gedemonstreerd.

Module 2 (12/09/2017) Het lassen van staal (BIL)

Deze module zal een tipje van de sluier lichten van de uitgebreide wereld van de lastechniek. Enkele basisbegrippen zoals las-baarheid van staal en roestvast staal, koolstofequivalent, warmte-beïnvloede zone, koudscheuren enz. zullen belicht worden. Verder zal ook aandacht besteed worden aan de meest essentiële normen die van toepassing zijn op het lassen zoals de normen over de certificatie van lassers, de kwalificatie van lasprocedures enz. Als afsluiting wordt ook een bezoek voorzien aan de lashal van OCAS waar een demo gegeven zal worden op de meerdraadse onderpoederdek lasmachine.

Module 3 (03/10/2017) De warmtebehandelingen van staal (Sirris)

In deze module wordt een beknopt overzicht gegeven van de voornaamste warmtebehandelingen op staal. Beginnend met enkele basis gloeibehandelingen zoals het zacht- en het normaalgloeien wordt nadien het massief harden toegelicht waarbij methodes aangereikt worden om een inschatting te maken van de bekomen hardheid over de sectie. Naast de behandelingen in de massa van onderdelen wordt in een tweede deel de oppervlakteharding belicht. De twee voornaamste thermochemische processen nl. het carboneren via opkolen en het nitreren worden besproken met de voor- en nadelen van enkele typische industriële processen. De module wordt beëindigd met enkele thermofysische behandelingen zoals het vlamharden, het inductief harden en tenslotte het laserharden.

Module 4 (17/10/2017) Beklede producten (OCAS - Sirris)

De module gecoate producten focust op de metallische en organische deklagen die via een continu of batch proces op staal-plaat en stalen producten kunnen worden aangebracht ter bescherming, verfraaiing of functionalisatie. Na een inleiding over corrosie worden de diverse beschikbare deklagen verkend. Op basis van hun eigenschappen leren de cursisten de meest geschikte oppervlaktebehandeling te kiezen voor elke toepassing. Via praktijkvoorbeelden worden de specificaties gelinkt met de normen. Ook cases worden getoond van innovatieve functionele coatings op metalen producten.

Module 5 (07/11/2017) Basis roestvaste stalen en non-ferro (Clusta)

Deze module leert ons meer over de diverse soorten Roestvast Staal (RVS) en hun eigenschappen in relatie tot bewerkbaarheid en corrosievastheid. Telkens worden ook de mogelijke oppervlaktebehandelingen van zowel RVS en Aluminium besproken. Het mechanisch bewerken, elektrolytisch polijsten en beitsen + passiveren van RVS en het moffelen en anodiseren van Aluminium hebben na deze module geen geheimen meer.

DATA EN TIJDSTIP
Dinsdagnamiddag
van 14u tot 18u30 op volgende data: 06/06, 12/09
van 14u tot 17u30 op volgende data 103/10, 17/10 en 07/11
Telkens koffiepauze van 30 minuten voorzien.

PLAATS Materials Research Cluster Technologiepark 935, 9052 Zwijnaarde

INSCHRIJVEN Inschrijven via www.clusta.be/agenda.
Dit kan per module en telkens tot 14 dagen voor de aanvang van elke module. Elke module wordt georganiseerd wanneer er min. 10 deelnemers ingeschreven zijn. Dan krijgt u een mail ter bevestiging en factuur.

DEELNAMEPRIJS 300€ (excl. BTW) per deelnemer per module. Leden van de organiserende MRCluster partners ontvangen 10% korting. Wie inschrijft voor de 5 modules ontvangt 10% korting.
Bespaar op de deelnameprijs via de KMO-portefeuille, pijler opleiding (DV.O 104.696). Elke module telt 3 opleidingsuren. Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag indienen uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteit. Zo niet, wordt uw aanvraag geweigerd.

INLICHTINGEN www.clusta.be/agenda Clusta (Sabine Van Dael; 09 280 93 41)

Let op! Na bevestiging van de inschrijving is afmelden met terugstorten van het inschrijvingsgeld niet mogelijk. U kan zich wel laten vervangen door een collega. Wij houden uw gegevens bij in onze databank. Deze info wordt op uw verzoek aangepast en verbeterd zoals voorgeschreven door de wet.

 

Design & Implementation by e2e nv